ØSVN-hallens strategiprojekt fra 2018 med konsulentfirmaet Frejo&Steen ledte til en udviklingsplan og som en videre del af denne er i 2019 udarbejdet en helhedsplan for udvidelse af
hallen og hallens udeområde. ØSVN-hallens bestyrelse har den 24. maj 2019 indsendt ansøgning til Vejle kommune med anmodning om støtte til at iværksætte første del hurtigst muligt. Projektets
samlede sum for første del er 4,7 mill kr."
Projektet første del er gennemført og indvielse af den del skete i 2021.
Klik på billedet for at se udviklingsplanen.
Share this Page