Cafeudvalget består af 3 frivillige

Vi kan generelt kontaktes på xxx@gmail.com

Udvalgsmedlemmer

Kristina Agerholm...... 42781376

Brit Biltrup.................... 22427146

Jane Iversen................. 71948432

Der afholdes udvalgsmøde efter behov

 

Share this Page