Tak for interessen for leje af ØSVN-Hallens faciliteter

Det er formålet med informationerne på hjemmesiden at oplyse hvilke forhold er gældende i forbindelse med lån og leje af ØSVN-Hallens faciliteter. Der er flere praktiske oplysninger til brug i forbindelse med lejemålet.
Se venligst også de andre sider vedrørende udlejning, brug meget gerne formularen "Lejekontrakt/forespørgsel". Ellers kan eventuelle spørgsmål om lån og leje rettes til hallen via:

mail@osvn-hallen.dk

Faciliteterne til udlejning består af halgulvet, cafe-område, mødelokale og evt. holdfitnesslokalet.

Halområdet: Halgulvet, Håndboldbane(r), volleyball, badminton, basketball.  Special redskaber/udstyr i halområdet er ikke til rådighed uden forudgående aftale.

Cafeområdet: Det omfatter det store lokale og køkkenet og dermed ikke betjeningsområdet, kontor, personale toilet og lager. Cafe-området har plads til 50 personer og der er tilsvarende inventar, service og udstyr til indtil 50 personer.

Mødelokalet: har plads til 12 personer og kan evt. udvides til 24 ved åbning af skydedør.

Cafeen drives på daglig basis af en gruppe af frivillige. Service i forbindelse med et arrangement eller møde kan eventuelt aftales. Oplys om dette ved henvendelsen.

Øster Starup / Vester Nebel Hallen, Starupvej 45, 6040 Egtved, i daglig tale ØSVN-Hallen er bygget i 1984 og udvidet og moderniseret løbende. ØSVN-Hallen er en selvstændig forening som ledes overordnet af en bestyrelse, der bl.a. varetager funktionen af faciliteterne og den økonomiske styring. Bestyrelsen har ansat en halbestyrer som i det daglige varetager driften.
Bestyrelsen for ØSVN-Hallen forbeholder sig ret til at afvise lejemål som ikke er forenelige med rammerne, hensigten, risikoen og/eller lokal forankring.

Share this Page