Familiekort til ØSVN Hallen.

ØSVN Hallens bestyrelse ønsker at skabe en åben hal, hvor alle er velkomne, samtidig med der skabes mere liv. Vi vil blive bedre til at udnytte de tomme timer, for at undgå at VORES hal står tom og ubrugt hen, når skolen og IF ikke har booket den. Derfor har vi oprettet muligheden for at du kan blive medlem af ØSVN Hallen.

Formålet med medlemskabet er at skabe mere liv i hallen ved at give familier i området mulighed for mere aktivitet. Samtidig vil medlemskabet være med til at skaffe midler til forbedringer, nye tiltag og andre aktiviteter i hallen, som ikke er dækket af kommunens normale tilskudsordninger.

Alle midler, der kommer ind fra medlemskabet, administreres af ØSVN Hallens bestyrelse, eller hvem de måtte uddelegere dette til, f.eks en aktivitetsgruppe.

I forbindelse med ØSVN Hallens ordinære generalforsamling fremlægges evt. planer om forbedringer og aktiviteter, der ønskes dækket af medlemsordningen. Evt. forslag til forbedringer og aktiviteter kan fremsendes til ØSVN Hallens bestyrelse, indenfor samme tidsfrist, som punkter til behandling på den ordinære generalforsamling.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt os via mail@osvn-hallen.dk eller SMS/telefon 6133 3970. Så kan du få yderligere informationer tilsendt på mail.

Hvis du ønsker en brik, udleveres den ved afhentning i cafeen i åbningstiderne eller efter nærmere aftale. Din brik virker med det samme.

Hvad koster det?

Årskortet koster et årligt gebyr på 300,- pr. husstand.
Du får tilsendt nyheder og invitationer når der sker noget nyt i hallen. Derudover får du mulighed for at leje lokaler i hallen til favorable priser.

Hvem kan være medlem?

Alle der bor i Øster Starup og Vester Nebel sogn, eller er medlemmer af ØSVN-IF, kan købe et familieårskort, som giver familien (husstanden) adgang til at benytte hallen uden for de tider der er fast booket.

For adgang til hallen udleveres en adgangsbrik (RFID-tag). Brikken må ikke videregives til anden bruger.

Det vil sige, får du lyst til at spille bold en dag – og kan se hallen er ledig – så er det bare afsted – tjek altid ledighed via kalender på ØSVN Hallens hjemmeside her.

Hallen er booket i det daglige fra 8 – 15 af skolen og ØSVN-IF fra 15.30 – 23.00, se kalender på hallens hjemmeside.

Medlemmer (med hustand) kan frit bruge hallen i de timer hvor skolen og IF ikke er der, primært weekender, helligdage og i ferie tider.

Brikken registrerer hvem der låser op og døren låser igen efter 3 sek. – du kan altid komme ud.

Hvad får du ud af det

Nøglebrikken giver adgang til hallen, i de timer Skolen, SFO og IF ikke bruger den.

Mulighed for leje af hal/café mm. til favorable priser.

Nyhedsbrev.

Du er med til at skabe større mulighed for investeringer i nye tiltag og vedligehold i hallen.

Share this Page