FORESPØRGSEL   /    LEJEAFTALE
STANDARDVILKÅR for kortvarige lejemål ØSVN-Hallens faciliteter
ØSVN-Hallen, Starupvej 45, 6040 Egtved, mail@osvn-hallen.dk


  *****

  1. Lejer må kun benytte ØSVN-hallens faciliteter, når der er udfærdiget, underskrevet og betalt i henhold til udarbejdet lejekontrakt for den berørte periode.

  2. Videreudlejning eller overdragelse til andre foreninger eller enkeltpersoner må ikke finde sted. Overnatning er ikke tilladt.

  3. Indgåede lejemål er bindende for begge parter, dog kan tilfælde forekomme hvor påtrængende foreningsmæssige aktiviteter eller bygningsmæssige aktiviteter betyder, at lejemålet må aflyses.

  4. Lejer skal være opmærksom på, at der kan være samtidige lejemål/aktiviteter i hallens øvrige faciliteter. (Eksempelvis aktivitet i hallen samtidig med afholdelse af barnedåb i cafe-området)

  5. Det påhviler lejeren at sikre at hallens ordensregler overholdes, samt at kende til regler om flugtveje, brandforhold m.m.

  6. Lejer er selv ansvarlige for at opsætte og nedtage hjælperekvisitter. Anvisninger fra udlejer skal følges.

  7. Lejer hæfter for betaling af leje i forhold til kontrakt. Takster afregnes i henhold til særskilt information om dette.

  8. Lejer kan ikke selv forestå salg af mad og drikkevarer uden forudgående aftale.

  9. Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på bygning og inventar.

  10. Rengøring, opstilling og nedtagning af borde, stole og lignende sker ved lejers foranstaltning og efter anvisninger fra informationsskrivelse og fra udlejer.

  11. Bestyrelsen for ØSVN-Hallen forbeholder sig ret til at afvise lejemål som ikke er forenelige med rammerne, hensigten, risikoen og/eller lokal forankring.

  Lejebeløb:__________________

  Betalingsbetingelser: Beløbet skal indbetales senest 3 måneder før arrangementet på MobilePay 41751. Efter indbetaling sendes en mail på mail@osvn-hallen.dk og lejekontrakten returneres herefter med underskrift fra ØSVN-Hallen.
  Ved eventuel aflysning tilbagebetales lejebeløbet såfremt aflysningen er afgivet senest 3 måneder forud for arrangementet. Ved senere aflysning tilbagebetales 50%.

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Dato og sted:                                                                    Dato og sted:

  Underskrift Lejer                                                                Underskrift ØSVN-Hallen

  Share this Page