Opgaver og vedtægter

ØSVN-Hallens bestyrelse arbejder struktureret og i overensstemmelse med de vedtægter, strategier og procedurer, som er gældende. Der er udformet følgende funktionsbeskrivelser, som oplyser i hovedtræk om de arbejdsområder disse medlemmer af bestyrelsen varetager:

bestyrelsen_-_hvem_skal_med
Vedtægter for ØSVN-Hallen
Share this Page