ØSVN-Hallen informerer......

FacebookOpslagForboldArr160624

MEDDELELSE

Øster Starup den 29. maj 2024

ØSVN-Hallens bestyrelse har besluttet at gennemføre en struktur- og organisationsændring for driften og udviklingen af hallen.

Den nuværende halbestyrerfunktion nedlægges og vi igangsætter i stedet en række delte funktioner, således tilstedeværelsen og synligheden af hallens personale bedre matcher aktiviteterne i hallens faciliteter.
Det er også ØSVN-Hallens bestyrelses intention i større omfang at tiltrække og igangsætte flere og nye aktiviteter.

Som konsekvens af beslutningen er halbestyrer Iben opsagt dags dato med fratrædelse den 31. august 2024.

Der planlægges at ansætte en deltids halkoordinator med bl.a. funktioner omkring etablering af nye aktiviteter. Til yderligere hjælp og støtte for driften forventer vi at besætte en række deltidsfunktioner med 2-8 timer pr uge.
Det administrative arbejde vil fremadrettet hovedsagelig blive varetaget af medlemmer af bestyrelsen.

Der igangsættes snarest en ansættelsesrunde – mere information om de enkelte poster og funktioner er under udarbejdelse.

Med venlig hilsen
ØSVN-Hallens bestyrelse

Opstartsmøde for frivillige ØSVN Café, opdateret maj 2024

Share this Page