Fremtiden i VORES hal

I  2017 fik vi tilbud fra Vejle kommune om at deltage i et udviklingsprojekt i samarbejde med konsulent virksomheden Frejo og Steen. Styregruppen har siden arbejdet med hver deres projekt hvor der bl.a. er afholdt borgerworkshops og møder der skal sikre hallens fremtid.

Forløbet med Frejo og Steen er nu afsluttet og du kan læse opsummeringen fra processen her.

businessman-looking-the-future-concept_23-2147505108
Share this Page